POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro  
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  554
CUMPĂRĂRI  495
ANUNŢURI DIVERSE  100
A.G.A  100
LICITAŢII BRM  100
LICITAŢII  135
CITAŢII  100
PIERDERI  100
  AUTO
DIVERSE LICITAŢII
adaugă un anunț la această rubrică
DOSAR de  executare nr. 38/2019 PUBLICATIE DE VÂNZARE IMOBILIARA NR. 1 24.11.2021 Subsemnata VIOLETA ALEXANDRA PARVAN, executor judecatoresc prin prezenta, aducem la cunoștinta generala ca in data 14.12.2021, ora 15.00 va avea loc in Bucuresti, Bd. C. Coposu, nr.5, bl.103, sc.3, et.2, ap.54, Sector 3, la sediul B.E.J. VIOLETA ALEXANDRA PARVAN, vânzarea la licitație publica a imobilului apartament situat in Dobroesti, Str. Marului, nr. 12-14, bl. 1, sc.1, et.1, ap.3, Judetul Ilfov. Prețul de incepere a licitației este de 375.000,00 Lei lei. Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitație sunt obligate sa depuna in contul RO12BREL0002000237220101, deschis la Libra Internet Bank SA - AG DECEBAL, aparținând B.E.J. VIOLETA ALEXANDRA PARVAN, având C.I.F. 21267958, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare de 10% din prețul de pornire a licitației, iar dovada consemnarii, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit. k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ. Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului, sunt somati sa il anunțe executorului judecatoresc, inainte de data stabilita pentru vânzarea imobilului, sub sancțiunea de a nu li se mai lua in considerare. Informatii suplimentare la nr 0213208089. Executor judecatoresc VIOLETA ALEXANDRA PARVAN.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   teren extravilan, 10 ha, Popesti - Leordeni, la 3 km de centura,...  
IMOBILIARE   VAND teren intravilan, suprafata de 6000 mp, situat la...  
IMOBILIARE   REGIA AUTONOMĂ -REGISTRUL AUTO ROMÂN, cu sediul în București,...  
IMOBILIARE   GARSONIERA dubla, dormitor decomandat, construit in 2020, etaj...  
PIAŢA MUNCII   SC DUCANHCOM IMPEX S.R.L, J40/8659/2019, CUI 41340190 ,cu...  
PIAŢA MUNCII   CONSILIUL de Administrație al PIEȚE PREST S.A. Râmnicu...  
PIAŢA MUNCII   PRIMARIA MUNICIPIULUI ORSOVA, judetul Mehedinti, cu sediul in Orsova,...  
PIAŢA MUNCII   DISPENSAR Policlinica cu Plata Constanta organizează concurs, in baza...  
DIVERSE   CASA DE INSOLVENTA STEGARU SPRL in calitate de...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL, administrator judiciar al Prospectiuni...  
DIVERSE   DOSAR NR : 24929/3/2019 AAB 106/25.11.2021 DESCHIS LA:...  
DIVERSE   "SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2021 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...