POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro  
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  42
SERVICII PARTICULARI  28
OFERTE LOCURI MUNCĂ  133
CERERI LOCURI MUNCĂ  30
PROPUNERI AFACERI  61
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  51
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ANUNȚ de  recrutare și selecție pentru desemnarea directorului la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. Nr. 177/30.03.2022 Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Mureș S.A., societate comerciala pe acțiuni cu sediul în Vidrasău - Ungheni, Platforma Industriala Nr. 1/G, jud. Mureș, anunță începerea procesului de selecție pentru postul de Director al societății, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/HCA/06.04.2022 în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 actualizată privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice modificată, conform proceduri: Procedura de selecție a Directorului Societății Comerciale PARC INDUSTRIAL MURES S.A. CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTARE Cerințe generale obligatorii: * studii universitare de licență absolvite în domeniul economic, tehnic sau al științelor juridice; * vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani; * experiență relevantă (minim 5 ani) în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din domeniul privat care să fi avut o cifră medie de afaceri de minim 1.000.000 lei și minim 10 angajați; * cunoașterea limbii române (scris și vorbit); * competente specifice sectorului; * cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European cu domiciliul în România; * fără antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; * să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege; * capacitate de exercițiu deplina; * stare de sănătate corespunzătoare postului; Cerințe specifice care constituie avantaj : * Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master/doctorat în domeniile: management/ marketing/ juridic/ economic/ tehnic; * experiența în funcții de conducere și/sau administrare al unor întreprinderi publice sau societăți private din domeniul de administrare a parcurilor industriale sau similare; * cunoașterea unei limbi străine de circulație internaționala (scris si vorbit) constituie un avantaj; * carnet de conducere categoria B; * cunoștințe operare PC (word, excel, outlook,internet). Competențe specifice: * Management: gândire strategică, planificare, organizare și capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare; * Finanțe și contabilitate: Candidatul este familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară; * Managementul riscului: Înțelege importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului. * Etică și integritate: Se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți și cu întreprinderea/instituția la care este încadrat; Criterii eliminatorii: * Înscrieri în cazierul judiciar și fiscal; * Demiterea din funcțiile deținute conform legislației în vigoare (din domeniul public sau privat). Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 1. Cererea de înscriere,(model 5); 2. Curriculum Vitae în format Europass; 3. Cel puțin o scrisoare de recomandare, care sa conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele; 4. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația conflictului de interese/incompatibilitățiconformitatea informațiilor prezentate în dosarul de aplicație, lipsa antecedentelor penale;( model 3); 5. Declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor personale. (model 2) 6. Declarație pe propria răspundere ( model 1); 7. Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau contract individual de muncă în ultimii 5 ani ( model 4); 8. Declarația de intenție ( model 6) 9. Copie după actul de identitate ; 10. Copie dupa diploma(ele) de studii ; 11. Copie documente doveditoare a experienței solicitate (ex. carte de muncă, contracte, etc.) 12. Adeverința medicală ; 13. Copie carnet de conducere categoria B 14. Cazier fiscal în termen de valabilitate; 15. Cazier judiciar în termen de valabilitate; 16. Dosar plic și opisul documentelor depuse. Persoanele interesate pot depune dosarul, până în data de 13.06.2022 ora 16,00, la sediul societății din Vidrasau - Ungheni, jud. Mureș, Platforma Industriala nr. 1/G, Clădirea C1, Secretariat; Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data și ora depunerii. Pe fiecare dosar de candidatura se va menționa textul scris "Candidatură pentru funcția de Director al SC Parc Industrial Mureș S.A.", numele și prenumele candidatului, domiciliul, număr telefon de contact, adresa de e-mail pentru corespondenta și opisul cu actele ce formează dosarul candidatului. Candidații vor fi informați prin e-mail sau telefonic asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecție. Informații suplimentare se pot solicita de la secretariatul societății la numărul de telefon 00 40- 265 433 620, de luni până vineri între orele 08.00-15.00 sau prin email: office@industrial-park.ro. Cererile tip( model) pentru întocmirea dosarului se găses pe site -ul societății. Procedura de selecție și de evaluare se realizează cu respectarea principiului liberei competiției, nediscriminării, transparenței, tratamentului egal și al asumării răspunderii, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al PARC INDUSTRIAL MURES S.A și este publicată pe site-ul societății www.industrial-park.ro/anunturi/
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VANZARE casa situata in comuna Cocorastii Colt, sat...  
IMOBILIARE   Vand teren intravilan, suprafata de 6000 mp, situat la...  
IMOBILIARE   teren extravilan, 10 ha, Popesti - Leordeni, la 3 km de centura,...  
IMOBILIARE   VAND teren intravilan, suprafata de 6000 mp, situat la...  
PIAŢA MUNCII   ȘCOALA Gimnazială "Xantus János" Miercurea-Ciuc organizează...  
PIAŢA MUNCII   SOCIETATEA APAREGIO GORJ S.A anunță începerea procesului de...  
PIAŢA MUNCII   ANGAJAM responsabil contabilitate primara, administrativ si resurse...  
PIAŢA MUNCII   SPITALUL Orășenesc Huedin, cu sediul în Huedin, str.Spitalului...  
DIVERSE   S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Botoșani-în faliment, vinde prin...  
DIVERSE   INSOLVENȚA SM SPRL notifică deschiderea procedurii generale...  
DIVERSE   INSOLVENȚA SM SPRL notifică deschiderea procedurii generale...  
DIVERSE   INSOLVENȚA SM SPRL notifică deschiderea procedurii generale...  
AUTO   COMUNICAT privind disponibilitatea Rezultatelor Financiare...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2022 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...