POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro  
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  42
SERVICII PARTICULARI  28
OFERTE LOCURI MUNCĂ  133
CERERI LOCURI MUNCĂ  30
PROPUNERI AFACERI  61
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  51
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
AVÂND în  vedere prevederile art. 7 al HG 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, Casa Judeteana de Pensii Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de asistent medical generalist , treapta I, studii medii, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână în cadrul Compartimentului Expertiza Medicală (Cabinet Medical Nr. 2 Săftica). Concursul se organizează la sediul Casei Județene de Pensii ILFOV , Bld. Lacul Tei nr.17, sector 2, București în data de 14.06.2022, ora 10.00, proba scrisă. Interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Condițiile necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: - studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; - diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform HG nr.797/1997 - cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - certificat de membru OAMGMAMR însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei sau adeverință care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical; - Abilități de comunicare și experiență în lucru cu persoanele cu invaliditate reprezintă avantaj. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv data de 16 mai - 27 mai 2022, la sediul Casei Județene de Pensii ILFOV - Compartiment Resurse Umane. Relații suplimentare se obțin la 021/2121227; email - pensii.ilfov@cnpp.ro- Compartimentul Resurse Umane Precizăm că dorim publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în data de 13 mai 2022.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VANZARE casa situata in comuna Cocorastii Colt, sat...  
IMOBILIARE   Vand teren intravilan, suprafata de 6000 mp, situat la...  
IMOBILIARE   teren extravilan, 10 ha, Popesti - Leordeni, la 3 km de centura,...  
IMOBILIARE   VAND teren intravilan, suprafata de 6000 mp, situat la...  
PIAŢA MUNCII   ȘCOALA Gimnazială "Xantus János" Miercurea-Ciuc organizează...  
PIAŢA MUNCII   SOCIETATEA APAREGIO GORJ S.A anunță începerea procesului de...  
PIAŢA MUNCII   ANGAJAM responsabil contabilitate primara, administrativ si resurse...  
PIAŢA MUNCII   SPITALUL Orășenesc Huedin, cu sediul în Huedin, str.Spitalului...  
DIVERSE   S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Botoșani-în faliment, vinde prin...  
DIVERSE   INSOLVENȚA SM SPRL notifică deschiderea procedurii generale...  
DIVERSE   INSOLVENȚA SM SPRL notifică deschiderea procedurii generale...  
DIVERSE   INSOLVENȚA SM SPRL notifică deschiderea procedurii generale...  
AUTO   COMUNICAT privind disponibilitatea Rezultatelor Financiare...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2022 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...