POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro  
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  42
SERVICII PARTICULARI  28
OFERTE LOCURI MUNCĂ  108
CERERI LOCURI MUNCĂ  30
PROPUNERI AFACERI  60
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  51
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
CENTRUL Cultural  și Educațional "Alexandru Marghiloman" Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Plantelor, nr.8 B, județul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de consilier juridic I (S) și referent de specialitate - debutant (S), conform H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel: - Proba scrisă: 30.08.2022, ora 10:00 - Proba interviu: 05.09.2022, ora 10:00 Condițiile generale de participare la concurs: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice pentru postul consilier juridic I (S): - studii de specialitate: studii superioare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice; - vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 5 ani ; - vechime în muncă - nu este cazul Condițiile specifice pentru postul referent de specialitate, debutant (S): - studii de specialitate: studii superioare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul științe ale comunicării; - vechime în specialitatea studiilor - nu este cazul - vechime în muncă - nu este cazul Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și se vor depune la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Informații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și bibliografia se pot obține la sediul instituției, telefonic sau email, persoană de contact: Vasile Neagu Mihai-Dinu telefon: 0787/540795, mihai.vasile@ccam.ro.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   CARP NR. 1 SENIORII, scoate la vanzare teren in...  
IMOBILIARE   CARP NR. 1 SENIORII, scoate la vanzare teren in...  
IMOBILIARE   VANZARE casa situata in comuna Cocorastii Colt, sat...  
IMOBILIARE   Vand teren intravilan, suprafata de 6000 mp, situat la...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ. Consiliul Local al Municipiului Galați anunță începerea...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL Tehnologic Special Pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca,...  
PIAŢA MUNCII   ȘCOALA Gimnazială Comuna Puchenii Mari, cu sediul în Comuna...  
PIAŢA MUNCII   GRĂDINIȚA Nr.216,cu sediul în București, str.Barajul Rovinari...  
DIVERSE   UNITATEA administrativ-teritorială Amaru, din județul Buzau anunță publicarea...  
DIVERSE   DOSAR de executare nr. 106/2018 TERMEN I EXTRAS DIN...  
DIVERSE   DOSAR de executare nr. 103/2022 TERMEN I EXTRAS DIN...  
DIVERSE   DOSAR nr. : 89/2016 Data : 29.iulie.2022 PUBLICATIE DE...  
AUTO   VÂND autoutilitară Marca Fiat - Ducato, Caroserie Deschisă...  
AUTO   COMUNICAT privind disponibilitatea Rezultatelor Financiare...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2022 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...