POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro  
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  554
CUMPĂRĂRI  495
ANUNŢURI DIVERSE  110
A.G.A  100
LICITAŢII BRM  101
LICITAŢII  163
CITAŢII  102
PIERDERI  102
  AUTO
DIVERSE ANUNŢURI DIVERSE
adaugă un anunț la această rubrică
INSOLVENȚA SM  SPRL Filiala București, în calitate de lichidator al societății The Parts Brands SRL, în insolvență / in insolvency / en procedure collective, CUI 18456523 având sediul social în mun. București, str. Smaranda Brăiescu, nr. 39, bl. 11H, sc. 2, et. 4, ap. 31, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3853/2006, conform Încheierii de ședință din data de 03.09.2020 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a civilă, în Dosarul nr. 22257/3/2020, în temeiul art.5 pct. 28 și art. 59 din Legea 85/2014, vinde, prin licitație publică: o Imobilul situat în Otopeni, tarla 1, parcela 3/2`, jud. Ilfov, înscris în CF 112358 Otopeni, nr. cadastral / top. 112358, compus din teren situat în intravilanul localității, având categoria de folosință arabil, în suprafață de 5.000 mp, la prețul de 195.000 euro + TVA. Bunul supus vânzării în cadrul procedurii de insolvență este proprietatea debitoarei din prezenta cauză și face obiectul unui drept ipotecă, valoare: 2.100.000 RON, plus celelalte obligații de plată aferente creditului, în favoarea CEC Bank SA. În conformitate cu art. 91 din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. Licitația publică va avea loc în data de 15.09.2021, ora 10:00 și apoi săptămânal, în fiecare zi de miercuri, de la aceeași oră, la adresa indicată de lichidatorul judiciar, respectiv în București, str. Viilor, nr. 92, bl. 4A+B, scara 1, ap. 2, Sector 5, până la vânzarea bunurilor. Informații suplimentare se pot obține la adresa societății de lichidare, bucuresti@insolventasm.ro sau 0722.682.635.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   REGIA AUTONOMĂ -REGISTRUL AUTO ROMÂN, cu sediul în București,...  
IMOBILIARE   GARSONIERA dubla, dormitor decomandat, construit in 2020, etaj...  
IMOBILIARE   ARCELORMITTAL Tubular Products Roman isi prezinta intentia de a vinde...  
IMOBILIARE   OPERATOR ECONOMIC CUMPĂRĂ/ÎNCHIRIAZĂ/CONCESIONEAZĂ TEREN ÎN...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL cu Program Sportiv "Iolanda Balaș Soter" Buzău, cu...  
PIAŢA MUNCII   CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU-SERV. SALUBRIZARE, cu sediul în str. 1...  
PIAŢA MUNCII   CENTRUL Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, cu sediul în...  
PIAŢA MUNCII   DIRECȚIA Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, cu sediul în Cluj...  
DIVERSE   REGIA AUTONOMĂ -REGISTRUL AUTO ROMÂN, cu sediul în București,...  
DIVERSE   LICHIDATORUL judiciar al SC CONRAD INTERNATIONAL SRL ( in faliment )...  
DIVERSE   SUBSCRISA, MECATIM SA, avand CUI 2488022, J35/692/1991, prin...  
DIVERSE   ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY S.P.R.L., lichidator judiciar al...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2021 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...